Sat Nov 24
Men's Ice Hockey Final
6 UAA
5 at SAIT
Sat Nov 24
Men's Ice Hockey Final
1 PC
7 at CUE
Sat Nov 24
Men's Ice Hockey Final
3 NAIT
1 at GMU
Sat Nov 24
Men's Ice Hockey Final - 2OT
3 BC
4 at RDC
Fri Nov 23
Men's Ice Hockey Final
6 SAIT
2 at UAA
Fri Nov 23
Men's Ice Hockey Final
1 GMU
2 at NAIT
Fri Nov 23
Men's Ice Hockey Final
2 BC
12 at RDC
Fri Nov 23
Men's Ice Hockey Postponed
CUE
at PC
Sat Nov 17
Men's Ice Hockey Final
7 GMU
3 at CUE
Sat Nov 17
Men's Ice Hockey Final - 2OT
4 RDC
5 at SAIT