Fri Jan 26
Men's Ice Hockey 7:00 PM
RDC
at GMU
Fri Jan 26
Men's Ice Hockey 8:15 PM
NAIT
at CUE
Clareview Arena
Sat Jan 27
Men's Ice Hockey 6:00 PM
CUE
at NAIT
Sat Jan 27
Men's Ice Hockey 7:00 PM
GMU
at RDC
Fri Feb 02
Men's Ice Hockey 7:00 PM
SAIT
at BC
Fri Feb 02
Men's Ice Hockey 7:30 PM
PC
at UAA
Sat Feb 03
Men's Ice Hockey 2:00 PM
SAIT
at BC
Sat Feb 03
Men's Ice Hockey 7:00 PM
UAA
at PC
Fri Feb 09
Men's Ice Hockey 7:00 PM
NAIT
at PC
Fri Feb 09
Men's Ice Hockey 7:00 PM
RDC
at SAIT